“บิ๊กจอม” มอบทุนการศึกษาบุพการีกองทัพอากาศ แนะนร.ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุน “บุพการีกองทัพอากาศ” โดยมีนายทหารผู้ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

โดย ผบ.ทอ.กล่าวให้โอวาทว่า การมอบทุนการศึกษา “บุพการีกองทัพอากาศ” ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณรอบฐานทัพอากาศดอนเมือง  “กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติ เพราะการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชน ให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านความรู้ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีพื้นฐานความคิดวิเคราะห์ และวิจารณญาณที่ดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต หวังว่าทุนการศึกษาที่มอบให้ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้นักเรียน ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถดำรงตน อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป” พล.อ.อ.จอม กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews