ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอชไอวี ด้วยกิจกรรม HIV RUN วิ่งสวนลุมพินี ในวันที่ 26 พ.ย.นี้

รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ หัวหน้าโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ว่า ในแต่ละปีประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,000 รายต่อปี ในการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก แม้ว่าจะมีอัตราลดลงไม่ถึงร้อยละ 1 แต่ว่าต้องพยายามต่อให้เป็นศูนย์ โดยการเร่งค้นหาและตรวจเจอ เบื้องต้นรับยาต้านไวรัสเอดส์ก็จะช่วยให้เด็กไม่ป่วยและติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยขณะนี้ ในกลุ่มชายรักชาย ไม่น่าห่วงเพราะปัจจุบันพบว่าคนกลุ่มนี้ มีความรู้และป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี แต่ในกลุ่มคู่สามีภรรยาปกติ กลับพบว่ายังมีความเสี่ยง เนื่องจากมั่นใจในคู่นอน ดังนั้นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจเลือดมาก อย่างน้อยครั้ง 1 ในชีวิต

สำหรับการตีตราในสังคมไทยพบว่าปัจจุบันมีน้อยลงเนื่องจากความเข้าใจที่มากขึ้น แต่ว่ายังต้องมีการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไปอีก จึงได้มีการจัดกิจกรรม วิ่งการกูศล HIV RUN ปีที่ 3ขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดงาน ไปช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อ โดยกิจกรรมการวิ่ง จะมีในวันที่ 26 พ.ย.นี้ ที่ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี มีตั้งแต่ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ,5 กิโลเมตร,7.5 กิโลเมตร ,10 กิโลเมตร สมัครร่วมกิจกรรมได้ด้วยตนเองที่ www.run.in.th หรือสมัครได้ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จ่ายสมัคร 400 บาท .-สำนักข่าวไทย