ลดโลกร้อน เริ่มได้จากตัวเรา

ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา สังเกตเห็นได้ว่า สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นไปทั่วโลก ทั้งการเกิดคลื่นความเย็นเฉียบพลัน อากาศร้อนหนาวสลับไปมาในหลายๆ ประเทศ และปัจจุบันสภาพอากาศที่ร้อนจัด เกิดภัยแล้งยาวนาน และมีแน้วโน้มจะเกิดคลื่นความร้อนในประเทศไทยนั้น ก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเตือนของ ‘ภาวะโลกร้อน’ ได้อย่างชัดเจน
ภาวะโลกร้อน นับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ และแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งหมด แต่ในฐานะประชากรโลก เราสามารถช่วยกันปกป้อง ฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้นได้โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน
Continue reading “ลดโลกร้อน เริ่มได้จากตัวเรา”

“ร้อยมาลัยดอกมะลิ” ออร์แกนิกรับวันแม่

อีกกิจกรรมดีๆ ในวันแม่กับกิจกรรม ORGANIC FARMERS’ MARKET ครั้งที่ 9 เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ชวน ชม ช้อป ชิม สินค้าออร์แกนิก และร่วมสนุกกับ เวิร์คชอปหลากหลายกิจกรรม รวมถึง สอนร้อยมาลัยดอกมะลิ ณ ปฐม ออร์แกนิค ลีฟวิ่ง ทองหล่อ 23 Continue reading ““ร้อยมาลัยดอกมะลิ” ออร์แกนิกรับวันแม่”